:: Dzieje Herbu GÓRNEGO ŚLĄSKA ::
Herb Górnośląski

Herb Górnego Śląska, zupełnie jak Dolnego Śląska, wywodzi się z okresu średniowiecza i jest nawiązaniem do herbu dynastii Piastów Górnośląskich. Stanowi go złoty orzeł bez korony, zwrócony w prawo w polu błękitnym.Herb księcia Władysława OpolczykaHerb za czasów pruskich Jednak w czasach pruskiej prowincji Górny Śląsk (1919), do herbu przyjęto tylko połowę złotego orła i tak herb przedstawiał na tarczy w polu błękitnym pół złotego orła, pod nim złotą kosę w pas i skrzyżowane złote młotki górnicze. Orzeł symbolizował Śląsk, kosa rolnictwo, skrzyżowane młotki górnicze, przemysł wydobywczy. Tak wyglądający herb obowiązywał przez dobrych kilka lat. Mimo tego jednak, w 1928r wojewoda śląski dr. Michał Grażyński złożył wniosek o zatwierdzenie historycznie uzasadnionego herbu województwa śląskiego, który miał przedstawiać złotego orła z czasów piastowskiego księcia Bolesława I Opolskiego na tarczy średniowiecznej typu francuskiego w kolorze ciemnego kobaltu. Herb woj. ŚląskiegoNiestety wniosek ten nie uzyskał zatwierdzenia ze względu na planowane ustanowienie jednym rozporządzeniem wszystkich herbów. I tak też, w rozporządzeniu prezydenta RP określono herb województwa śląskiego, którego nieoficjalnie używano. A był to "orzeł złoty bez korony, zwrócony w prawo, w tarczy błękitnej". Obecnie obowiązującym herbem Górnego Śląska jest złoty orzeł bez korony, zwrócony w prawo w polu błękitnym (widoczny na samej górze) został ustanowiony uchwałą sejmiku w 2001r. Warto dodać, iż piastowie górnośląscy posiadali godło w dwóch wersjach: Herb woj. Opolskiegoz orłem ukoronowanym lub bez, a odziedziczyli je od księcia opolsko-raciborskiego Władysława. Jeśli chodzi o barwy herbu to ich potwierdzenie możemy znaleźć na zamku w Lauf pod Norymbergą, gdzie herb został wyryty w kamieniu, wśród innych herbów księstw, biskupstw i miast. Tę kolorystykę potwierdza także, Herbarz Geldrii z lat 1370-1395. Do herbu Piastów górnośląskich, nawiązuje także ustanowiony na przełomie 2000/2001r herb województwa opolskiego, króry przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb Górnego Śląska, bardzo często i to w różnych formach zdobi także flagi Górnego Śląska, które nieraz są wykorzystywane przez różne organizacje podczas marszów itp.

:: Dzieje Herbu DOLNEGO ŚLĄSKA ::
Herb Dolnośląski

Herb Dolnego Śląska czyli obecnie czarny orzeł w złotym polu z białą przepaską sierpową na skrzydłach często dodatkowo z białym krzyżem pośrodku (jest to rodowy znak Henryka Brodatego tzw. zgorzelec)Herb Dolnośląski, wywodzi się z rodowych herbów Piastów Dolnośląskich. Orzeł nie był ukoronowany, jednakże w późniejszych stylizacjach herbów związanych z tym regionem dodawano na głowie złotą koronę. Warto wpspomnieć, iż poraz pierwszy wizerunku orła na swej pieczęci użył książe opolski Kazimierz I w 1222r. Jest to też najstarszy wizerunek orła jako godła książęcego na ziemiach polskich. Jednak herb dolnośląski który stanowiła tarcza herbowa o złotym polu z czarnym orłem ze srebrną przepaską sierpową biegnącą przez skrzydła i pierś orła, która była zwieńczona krzyżem, poraz pierwszy został użyty na pieczęci pieszej Henryka II Pobożnego. Herb dolnośląski z innym orłemNa otoku pieczęci znajdował się napis w tłumaczeniu: Pieczęć Henryka, syna księcia Śląska. Herb ten widniał także na pieczęciach kolejnych książąt Dolnego Śląska, jednakże niektórzy nie dodawali do sierpowej przepaski krzyża (zdjęcie po lewej). A czasami orzeł przyjmował także inne barwy (zdjęcie z prawej strony). Herb Dolnośląski znajdziemy między innymi na: nagrobkach księcia Henryka Pobożnego oraz Henryka Prawego z XIII w., tarczy herbowej króla Węgier Macieja Korwina, na mapie Willema Blaeu (ok. 1645r) a także na wielkim Herbie pruskiej prowincji Śląsk, oraz w herbie Republiki Czeskiej. Herb godnie prezentował się także na fladze dolnegośląska, do czasu zgłoszenia uwag przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA w 2009r. Wobec znajdującego się na fladze orła postawiła zarzuty: zbyt płaska głowa orła i oko bez drapieżnego błysku. W sumie zgłoszonych uwag było dziesięć:

Uwagi Komisji Heraldycznej

Po wywołujących salwy śmiechu uwagach, godnie reprezentujący herb w latach 2000-2009 dolnośląski orzeł, doczekał się zmian.

Herb dolnośląski w latach 2000-2009 Herb dolnośląski w latach 2000-2009

I tak po dokonanych zmianach od 2009r Herb Dolno Śląski przyjął postać widoczną na początku artykułu.

Ślonskie flagi
Poznołeś już ślonskie flagi? Jak niy to cyknij sie ino na wiyrchu tako zakładka i łobocz jakie momy na ślonku flagi czy takie znosz. A mono coś ci niy pasi? to naszkryflej ino do autora.
Herby Ślonska
No tego toś na pewno niy wiedzioł. Luknij se inoś w ta zakładka na wiyrchu a poznosz trocha historie zwionzanyj ze śląskimi herbami. Ino pamiyntej że kożdy sie mone ciulnonć i cza co bydzie poprawić.
Jeździj łoszczyndnie
Design :: Opracowanie :: Copyright 2014 by Fazi