CZYSZCZENIE REJESTRU - EASY CLEANER

EasyCleaner

EasyCleaner to darmowe program przeznaczony do czyszczenia rejestru i optymalizacji systemu. Program możemy znaleźć na stronie http://personal.inet.fi/business/toniarts. Po zainstalowaniu i uruchomieniu EasyCleaner-a zobaczymy główne okno programu, z ikonami odpowiedzialnymi za rózne fukcje.

główne okno programu EasyCleaner

W celu wyszukania w rejestrze zbędnych wpisów:

Dodaj/Usuń
Jest to odpowiednik funnkcji "dodaj/usuń programy" z panelu sterowania Windows. Za pomocą tej funkcji możemy odinstalować wybrany program.

Duplikaty
To narzędzie pozwala na usunięcie duplikatów plików, dzięki czemu odzyskamy cenne miejsce na dysku twardym. Aby tego dokonać:

Niepotrzebne
Za pomocą tej opcji możemy przyspieszyć uruchamianie się niektórych programów, a także zwolnimy miejsce na dysku twardym usuwając z systemu niepotrzebne pliki, takie jak: kopie i pliki cookies, pliki tymczasowe.

Skróty
To narzędzie służy do usuwania, skrótów z menu START, pozostających w systemie po ręcznym usunięciu porogramów z komputera. Wystarczy, że klikniemy na ikonę "Skróty" i wciśniemy przycisk "znajdź". Po wyświetleniu zbędnych skrótów w oknie programu klikamy "kasuj wszystko" w celu ich usunięcia.

Zajęte miejsce
Dzięki tej funkcji sprawdzimy ile dokładnie miejsca zajmują poszczególne katalogi.