SKRÓTY KLAWIATUROWE:

F1 -Otwiera okno pomocy kontekstowej, czyli związanej z aktualnie wykonywaną czynnością.
Win+F1 - Uruchamia pomoc dla systemu windows
CTRL+ESC lub win - Otwiera Menu START
CTRL+A - Zaznaczanie całej zawartości okna lub całego dokumentu
CTRL+C - Skopiowanie do schowka zaznaczonego tekstu lub innych danych
CTRL+X - Przeniesienie do schowka zaznaczonego tekstu lub innych danych
CTRL+V - Wkleja zawartość schowka do bieżącego dokumentu (np. okna dokumentu)
CTRL+Z - Cofnięcie ostatnio wykonanej operacji
ALT+F4 - Zamyka aktualnie otwarty program zwykle zadając wcześniej pytanie o zachowanie zmian w edytowanym dokumencie
F2 - Zmiana nazwy pliku lub katalogu
F3 lub Win+F - Otwiera okno ZNAJDŹ
F5 - Odświeża zawartość okna
ALT+ENTER - Otwiera okno właściwości dla wskazanego pliku lub katalogu
ALT+TAB - Przełącza między otwartymi programami
Win+R - Otwiera okno URUCHOM
Win+M - Minimalizuje wszystkie okna
Win+SHIFT+M - Odtwarza wszystkie okna zminimalizowane przez Win+M
Win+E - Uruchamia exploratora Windows
Win+TAB+ENTER - Przełącza między oknami otwartych programów uwidocznionymi na pasku zadań
Win+PAUSE - Otwiera okno Właściwości Systemu, w którym można m.in. znaleźć menadżera urządzeń
F7 - Rozpoczyna sprawdzanie poprawności pisowni
F12 - Otwiera okno Zapisz Jako
CTRL+F4 - Zamyka okno bieżącego dokumentu
CTRL+F12- Otwiera okno Otwórz
CTRL+N - Otwiera nowy (pusty) dokument
CTRL+P - Otwiera okno drukowania
CTRL+Y - Powtórzenia ostatniej akcji
CTRL+Z - Cofnięcie ostatniej akcji
CTRL+HOME - Przeniesienie kursora na początek dokumentu
CTRL+END - Przeniesienie kursora na koniec dokumentu
SHIFT+F12 - Zapisanie dokumentu
TAB - Uaktywnia rozmieszczone w oknie interaktywne elementy. Ruch następuje do dołu i w prawo. Ruch w przeciwnym kierunku uzyskamy naciskając SHIFT i TAB
CTRL+TAB - Uaktywniają kolejne zakładki w kierunku od lewej do prawej
CTRL+TAB+SHIFT - Od prawej do lewej
Win+TAB - trzymanie wciśniętego klawisza Win i kolejne naciśnięcia na TAB będą po kolei zaznaczały aplikacje na pasku zadań. Gdy klawisze zwolnimy wystarczy nacisnąć ENTER i okno wyróżnionej aplikacji zostanie wyświetlone na ekranie.