CZY W WINDOWS MOŻNA ZABEZPIECZYĆ KATALOGI PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH?

Gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy na dowolny folder Windows, zobaczymy że nie ma tam żadnej opcji służącej do zabezpieczenia dostępu do katalogu. W windows 95 i 98 nie przewidziano żadnych narzędzi szyfrujących zawartość katalogów i dysków twardych. Narzędzia te można jednak kupić i doinstalować do systemu. Przykładowo po zainstalowaniu oprogramowania PGP (Pretty Good Privacy) w menu kontekstowym plików, katalogów i dysków twardych pojawi się możliwość szyfrowania: "Encrypt". Po zaszyfrowaniu jakiegoś pliku pojawi się nowa ikona: "kopia rejestru z .....". Informuje ona nas że plik został zaszyfrowany. Bez znajomości hasła nie będziemy w stanie obejrzeć jego zawartości. Program ten w analogiczny sposób szyfruje katalogi i dyski. Oczywiście w internecie można znaleźć kilkanaście innych programów szyfrujących. Wszystkie działają na bardzo podobnej zasadzie.