GDZIE W WINDOWS ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE NA TEMAT ANIMACJI MENU?

Windows standardowo rozwija okna w sposób sprawiający wrażenie animacji. Gdy np. klikniemy na ikonę programu znajdującego się na pasku zadań, to okno programu nie otworzy się natychmiast, lecz przez chwilę będziemy obserwowali na ekranie powiększające się okno. Ten efekt animacji może być niewskazany na wolniejszych komputerach, poza tym niektórzy mogą go chcieć wyłączyć.