KODY NIEPRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCYCH URZĄDZEŃ

Poniżej znajduje sie opis poszczególnych kodów błędów występujących w Menedżerze urządzeń, przy nieprawidłowo działających urządzeniach

KODY BŁĘDÓW W WINDOWS 2000/XP
Kod błęduObjaśnienie
Kod 1Kod ten oznacza, że urządzenie nie zostało poprawnie skonfigurowane od strony programowej. Rozwiązaniem jest użycie opcji "aktualizuj sterownik". Jeśli tak wykonana reinstalacja sterowników nie pomoże, usuńcie urządzenie z Menedżera urządzeń i zainstalujcie je ponownie poprzez funkcję "dodaj sprzęt" w Panelu sterowania.
kod 2Funkcja Załaduj sterownik nie wczytała sterownika podczas startu komputera. Rozwiązaniem jest użycie opcji "aktualizuj sterownik".
kod 3Sterownik urządzenia nie został wczytany z powodu braku pamięci. Aby prawidłowo uruchomić urządzenia, włączcie ponownie komputer
kod 4Urządzenie nie działa prawidłowo z powodu uszkodzenia rejestru. Użyjcie programu "Scanregw.exe" (Start/Uruchom/Scanregw.exe/ OK). Jeśli rezultaty nie będą zadowalające, użyjcie opcji "aktualizuj sterownik". W razie braku efektów usuńcie sterownik i zainstalujcie go ponownie. Jeśli to działanie również nie pomoże, oznacza to, że nastąpiło fizyczne uszkodzenie urządzenia.
kod 5System Windows nie może dostarczyć sterownikowi żądanych przez niego zasobów. Wyjściem jest opcja "aktualizuj sterownik" lub ponowna instalacja sterownika.
kod 6Konflikt między dwoma urządzeniami. Aby temu zaradzić, spróbujcie zmienić slot PCI, w którym dane urządzenie jest zainstalowane.
kod 7System nie ma informacji o prawdziwych powodach złej pracy urządzenia. Od strony programowej jedynym rozwiązaniem jest reinstalacja sterownika.
kod 8Kod ten definiuje kilka przypadków błędów związanych z funkcją Załaduj sterownik danego urządzenia. Rozwiązaniem jest reinstalacja sterownika.
kod 9Wadliwa obsługa urządzenia przez BIOS komputera. Należy reinstalować sterowniki.
kod 10Urządzenie ma kłopoty z fizyczną komunikacją z komputerem. Sprawdźcie sposób jego zamontowania, a następnie wybierzcie opcję "aktualizuj sterownik".
kod 11Windows zawiesił się podczas próby startu urządzenia. Uruchomcie narzędzie automatycznego pomijania sterownika (Start/Uruchom/ msinfo32/Narzędzia/ Automatycznie pomijaj ten sterownik).
kod 12Brak zasobów do obsługi urządzenia (przede wszystkim przerwań IRQ, kanałów DMA, pamięci). Wyłączcie inne urządzenie, aby zwolnić potrzebne zasoby. Opcjonalnie wybierzcie opcję "usuwanie błędów sprzętowych" i działajcie zgodnie z podanymi instrukcjami.
kod 13Windows nie wykrywa urządzenia, wybierzcie opcję "wykryj sprzęt". Jest to jedna z opcji wyświetlana we właściwościach sprawiającego kłopoty sterownika.
kod 14Urządzenie doprowadziło do zawieszenia systemu, ponownie uruchomcie komputer.
kod 15Nastąpił konflikt między zasobami dwóch urządzeń. Wybierzcie opcję "usuwanie błędów sprzętowych" i działajcie zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
kod 16Windows nie może prawidłowo zidentyfikować wszystkich zasobów dla danego urządzenia. Aby rozwiązać problem, wybierzcie opcję "zasoby".
kod 17Wielofunkcyjne urządzenie korzystające ze sterowników urządzenia nadrzędnego próbuje uzyskać dostęp do zasobów nieposiadanych przez urządzenie nadrzędne. Wybierzcie opcję "aktualizuj sterownik".
kod 18Uszkodzenie sterowników, wybierzcie opcję "zainstaluj sterownik ponownie".
kod 19Nastąpiło uszkodzenie rejestru. Uruchomcie narzędzie "Scanreg.exe". W razie braku pozytywnych efektów wydajcie polecenie scanreg/ restore (Start/Uruchom/ ' CMD/scanreg/restore). W ostateczności usuńcie urządzenie i ponownie je zainstalujcie.
kod 20Sterownik nie został wczytany, np. załadowano sterownik nieodpowiedni dla danego systemu operacyjnego. Wybierzcie opcję "aktualizuj sterownik".
kod 21System operacyjny zatrzymał obsługę urządzenia, uruchomcie ponownie komputer.
kod 22Urządzenie jest wyłączone lub nie włączyło się. Włączcie je prawym przyciskiem myszy, klikając nazwę urządzenia w Menedżerze urządzeń i wybierając "włącz".
kod 23Konflikt pomiędzy dwiema kartami graficznymi zainstalowanymi w jednym komputerze. Wybierzcie opcję "aktualizuj sterownik".
kod 24Problem z wykryciem i skonfigurowaniem urządzenia Plug&Play. Wybierzcie opcję "aktualizuj sterownik".
kod 25Kod sygnalizuje problem niedokończonej lub błędnej instalacji sterowników. Należy zrestartować komputer.
kod 26Sterownik nie został wczytany, uruchomcie ponownie komputer.
kod 27Rejestr systemu opisujący zasoby urządzenia nie zawiera prawidłowych wpisów i tym samym przydział zasobów i konfiguracja są niemożliwe. Usuńcie urządzenie i zainstalujcie je ponownie.
kod 28System nie widzi zainstalowanych wcześniej sterowników, zainstalujcie je ponownie.
kod 29Urządzenie zostało wyłączone na poziomie BIOS-u. Uruchomcie BIOS komputera i włączcie urządzenie.
kod 30Urządzenie korzysta z przerwania IRQ, z którego korzystają też inne urządzenia, a które to przerwanie nie może być dzielone. Odinstalujcie jeden ze sterowników powodujących konflikt.
kod 31Urządzenie, od którego zależy prawidłowe funkcjonowanie innego urządzenia, nie działa poprawnie. Wybierzcie opcję "właściwości" i zastosujcie się do instrukcji. Jeśli takie działanie nie przyniesie pożądanych rezultatów, usuńcie urządzenie i zainstalujcie je ponownie.
kod 32Podczas instalacji sterowników system stracił kontakt ze źródłem sterowników (np. z napędem CD-ROM). W takim przypadku zrestartujcie komputer.
kod 33Urządzenie nie reaguje na wczytywany sterownik. Kod ten oznacza poważny błąd sprzętowy. Konieczny jest kontakt z dostawcą urządzenia.