BŁĘDY W WINDOWS 2000/XP

Z pewnością każdemu zdarzyło się zobaczyć w systemie komunikat o błędzie. Pojawiające się komunikaty o błędach najczęściej przybierają postać numerów określających dany błąd i krótki ich opis. Takie informacje żadko wystarczają aby pozbyć się nękającego błedu. Poniżej znajdziecie szczegółowy opis sposobów radzenia sobie z błędami sprzętowymi, instalacyjnymi oraz krytycznymi w Windows 2000 i XP.

Błędy generowane przez Menedżera urządzeń

Za pomocą Menedżera urządzeń (Start/Panel Sterowania/ System/Sprzęt/Menedżer urządzeń) można zarządzać fizycznymi komponentami komputera. Jeśli któreś z urządzeń działa nieprawidłowo, system oznacza je znakiem zapytania lub umieszcza przy jego nazwie wykrzyknik

Nieprawidłowo działające urządzenie

Podwójne kliknięcie na znak przy nieprawidłowo działającym urządzeniu, pozwoli Wam zobaczyć w nowym oknie jego właściwości. Znajdować się tam będzie krótki opis problemu i jego kod, w naszym przypadku (Kod 1)

właściwości niedziałającego urządzenia

W zależności od numeru błędu musicie wybrać odpowiednie działanie, które umożliwia zakładka Sterownik, takie jak: