CHCESZ IŚĆ NA URLOP A SZEF MÓWI "NIE"

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę (etatu) ma prawo do:

KODEKS PRACY (2010) - DZIAŁ 7 - ROZDZIAŁ 1 art. - 154, 161-167 / CIEKAWY - DZIAŁ 13 - art. 282 !!!