BŁĘDY PO DODANIU DRUGIEGO DYSKU

Zainstalowanie dodatkowego dysku twardego może doprowadzić do załamania się całego systemu. Przyczyną tego może być:

W przypadku gdy dwa dyski twarde EIDE (a więc takie, które podłączone są do kontrolera EIDE) nie chcą ze sobą współpracować, dysk startowy - zawierający system operacyjny - podłączcie do pierwszego portu sterownika dysków (Primary port), a drugi dysk do drugiego portu sterownika (Secondary port). W takim przypadku dobrze jest skonfigurować obydwa dyski do pracy w trybie Master lub Stand-Alone i podłączyć je do ostatniego łącza na taśmie. Dysk możecie skonfigurować - ustawiając odpowiednio zworki jako nadrzędny (Master), a starszy jako podrzędny (Slave). Następnie połączcie je jednym kablem z trzema wtykami z pierwszym portem sterownika dysków na płycie głównej. Do jednego portu mogą być podłączone maksymalnie dwa dyski. W związku z tym kolejność dysków musi być ściśle ustalona tak, aby nie było konfliktów przy transmisji danych przez oba dyski po jednym kablu. Dysk pracujący w trybie Master pełni rolę nadrzędnego w stosunku do dysku pracującego w trybie Slave. Jeżeli te zabiegi także nie usuną problemów, to być może jest to spowodowane niekompatybilnością dysków. Tak więc jeżeli nowy dysk nie chce współpracować ze starym, wymieńcie jeden z nich, tak aby oba były od tego samego producenta.

ISDN a dysk twardy
Drugi dysk twardy przyłączony do portu EIDE często popada w konflikt z kartą ISDN, o ile taka karta jest zainstalowana w komputerze. Powód tego jest taki, że dysk twardy przyłączony do drugiego portu sterownika EIDE wymaga wolnego przerwania 15. Ono może być tymczasem wykorzystywane także przez kartę ISDN. Aby uniknąć konfliktu przerwań, sprawdźcie w dokumentacji karty ISDN, w jaki sposób można zmienić jej przerwanie na inne, które nie będzie wykorzystywane przez pozostałe elementy komputera.

Niewłaściwa pozycja montażowa
Wyróżnia się górę i dół dysku. W pozycji poziomej dysk powinien być tak umieszczony, aby na górze była ściana obudowy z naklejką producenta, a na dole znajdowała się ściana obudowy z umieszczonymi na niej elementami elektroniki. Położenie odwrotne jest niedozwolone i może nawet doprowadzić do fizycznego uszkodzenia dysku.

Uszkodzenie wentylatorka chłodzącego procesor
Pewien technik serwisowy opowiedział o raczej rzadkim, ale dla wielu użytkowników godnym uwagi defekcie dysku twardego. Po niezauważonym uszkodzeniu wentylatorka chłodzącego procesor coraz więcej plików nie dawało się odczytać z dysku twardego i ostatecznie system operacyjny Windows definitywnie odmówił współpracy. Okazało się, że przegrzany procesor wysyłał do kontrolera dysków niewłaściwe polecenia, co powodowało, że dysk, wykonując je, stopniowo uszkadzał coraz więcej plików. Po wymianie wentylatorka na nowy, dobrej jakości model z łożyskiem kulkowym oraz po ponownym sformatowaniu dysku usterka ta nigdy więcej już nie wystąpiła.