USUWANIE AWARII DYSKU TWARDEGO

W przypadku awarii dysku twardego postępowanie, jakie powinniście podjąć, należy uzależnić od zaobserwowanych objawów

Istnieją dwie możliwości odtworzenia zapisów dotyczących dysku (dysków):

  1. włączenie w BlOS-ie funkcji automatycznego rozpoznawania parametrów dysku twardego

    Automatyczne rozpoznawanie parametrów dysków zwykle nie powinno być na stałe wybrane w BlOS-ie. Podczas inicjalizacji komputera, czyli zaraz po jego włączeniu, rozpoznanie tych parametrów zajmuje nieco czasu i spowalnia start komputera, zwłaszcza w przy-padku gdy zainstalowanych jest kilka dysków. Niemniej jednak jest to bardzo wygodny i dobry sposób na przywrócenie parametrów dysków

  2. wpisywanie ręczne parametrów dysku do pamięci CMOS